header image
 
 

Соціальні питання

У своїй діяльності педагогічний колектив Харківського професійного ліцею будівництва та автотранспорту приділяє значну увагу питанням соціального захисту учнів та створення належних побутових умов для них. Матеріальне забезпечення  та соціальний захист учнів здійснюється відповідно до чинного законодавства, керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом ліцею, дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів з охорони дитинства.

Класні керівники та майстри виробничого навчання разом з соціально-психологічною службою ліцею ведуть постійну роботу з дітьми пільгових категорій: забезпечують соціально-педагогічний патронаж учнів, обстежують житлово-побутові умови, сприяють взаємодії ліцею, сім’ї зі службою у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах дітей та інших підрозділів державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її сприятливого розвитку.

Медичний працівник ліцею здійснює контроль стану здоров’я учнів,  контроль проходження медичних та флюорографічних обстежень.

Всі учні з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа забезпечені «Єдиними квитками», які забезпечують безкоштовний проїзд в громадському міському (приміському) транспорті та безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.

Велика увага приділяється питанню безкоштовного оздоровлення учнів пільгового контингенту у період літніх канікул.

Всі учні пільгових категорій забезпечуються стипендією та отримують матеріальну допомогу із стипендіального фонду ліцею. Для розгляду питання з призначення стипендії, премії та матеріальної допомоги наказом директора по ліцею створена стипендіальна комісія, яка у своїй роботі керується положенням про стипендіальне забезпечення, надання матеріальної допомоги та преміювання учнів ліцею.

Всі випускники  з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  працевлаштовуються після закінчення навчального закладу на підприємства та в організації за місцем свого походження.