header image
 
 

Сучасні педагогічні технології, інновації, проекти та ін.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ—ВИМОГА ЧАСУ!

Навчаючи, розвивати і виховувати –
основний напрямок роботи
педагогічного колективу ліцею

Мета і зміст цього напряму реалізується через навчальні технології:

 • проблемні
 • інформаційні
 • індивідуалізовані
 • розвивальні
 • інтерактивні
 • ігрові

Навчально-виховний процес в ліцеї будується на принципах:

 • гуманізації
 • життєтворчості
 • оптимізації
 • особистісної орієнтації
 • єдності національного і загальнолюдського

ПРАЦЯ, ЩО ПЕРЕРОСЛА В ТВОРЧІСТЬ

З метою вивчення, апробації, впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій в ліцеї створені творчі групи

Над технологією колективно-групового навчання працюють викладачі Жорняк А.Г., Ковалевська О.В., Варич О. А, які практикують використання таких методів як «Мікрофон», “Незакінчені речення”, “Мозковий штурм”, “Броунівський рух”

Над методом проектів як однією з провідних технологій інтерактивного навчання працюють викладачі Новожилова І.Г., Федюк Н.І.

Творчі проекти, які розробляють учні випускних груп під керівництвом викладача технології опоряджувальних робіт Федюк Н.І., використовуються при оформленні кабінетів ліцею.

Дослідницькі та інформаційні проектні роботи, що ґрунтуються на пошуку та пізнавальному інтересі учнів, розробляються учнями під керівництвом викладача інформатики Новожилової І.Г. та психолога Кривко Я. В.

Над технологіями ситуативного моделювання та опрацювання дискусійних питань працюють викладачі Ковалевська О.В., Лисанець В.І., Резниченко В.І., Варич О. А. Вони використовують на своїх уроках імітаційні та рольові ігри, дискусії, дебати, метод ПРЕС.

Роботу творчих груп, що отримали спільну назву ”Пошук”, очолює викладач фізики Ковалевська О.В.

Інноваційні технології 1

Інноваційні технології 2